Wat is Cranio Sacraal Therapie

Ons intellect huist voor het grootste deel in onze hersenen en zenuwstelsel.
Het geboorteproces en allerlei trauma’s in het latere leven zorgen ervoor dat er spanningen ofwel in het lichaam blijven vastzitten ofwel dat de schedel zelf min of meer onder druk komt te staan.
Willen we het maximale potentieel bereiken wat na de geboorte mogelijk is dan dienen die hersenen en ruggenmerg (ons zenuwstelsel) te huizen in de maximaal mogelijke ruimte.
Cranio Sacraal streeft ernaar je die maximale ruimte terug te geven.

We hebben de mogelijkheden ontwikkeld om zowel op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied alle blokkades die het leven ons opdringen te bekijken, te onderzoeken en op te lossen.

Kort en bondig, Cranio Sacraal geeft ons de mogelijkheid indien de cliënt dit wenst om NU, aan een totaal nieuw leven binnen dit leven te beginnen.
Het kan een totale hergeboorte zijn waar alle levenslessen begrepen en geïntegreerd kunnen worden.

Cranio Sacraal Therapie op een iets meer anatomische manier beschreven

Tijdens de vorming van het embryo ontwikkelt het zenuwstelsel zich als eerste, samen met het bindweefsel. Daar rond ontstaan alle organen, spieren , beenderen en de huid.
Het systeem dat uiteindelijk het binnenste meest verborgen gebied vormt van ons lichaam noemen we het Cranio Sacrale systeem.
Het bestaat uit :

  • hersenen en ruggenmerg met  talloze zenuwbanen die naar alle delen van ons lichaam voeren
  • de dura mater (ruggen - of hersenvlies) die hersenen en ruggenmerg omsluit. De dura wordt dan fascia dat de zenuwbanen die uit het ruggenmerg vertrekken omsluit en tenslotte ook het orgaan of spiertje omvat
  • tussen deze twee zit het  Cranio Sacrale vocht

In het midden van de hersenen is een soort pompje dat C-S vocht produceert, non-stop.
Dit vocht wordt door de hersenen en ruggenmerg gedrukt en zorgt voor voeding en schoonmaak.
De druk doet  de beweegbare platen van de schedel uitzetten, drukt wervels uit elkaar ( zodat tussenwervelschijven even kunnen ontspannen) en duwt het heiligbeen naar onder toe ( zit het heiligbeen vast dan worden de onderste wervels zijwaarts gestuwd  wat de tussenwervelschijven doet scheuren = hernia ).

Wordt de druk hoog dan gaat een soort sprinklersysteem open en het overtollige verbruikt C-S-vocht verdwijnt terug in het bloed. We spreken dan ook van een half-open hydraulisch systeem.

Onthoudt dat de hersenfunctie 80 % van al onze energie productie opeet.
Overdag stopt dit systeem spontaan, dan zitten we te dromen of we doen even een dutje ( regeneratie).

Wordt het donker dan begint de epyphyse ons lichaam voor te bereiden voor de slaap.
Gaan we dan slapen dan valt het C-S systeem stil. Met als resultaat dat de hersenfunctie stilvalt, dus 80 % energie komt vrij en deze stroom van energie maakt de 'regeneratieteams' wakker in ons lichaam.

In C-S werk imiteren we dit systeem. Meer nog, we leren als practitioner ook ons eigen C-S-systeem stil te zetten. Een simpele rekensom leert dan dat tijdens de behandeling zoveel energie vrijkomt dat de' regeneratieteams' bij cliënt en therapeut wakker worden.

Er is dus het maximum aan energie dat mogelijk is, aanwezig tijdens deze behandeling.

Luisteren naar het Cranio Sacrale ritme en naar de bewegingstaal van de cellen zorgt voor een communicatie tussen de client en de therapeut.

Het doel is steeds meer ruimte te creëren dan aanwezig is zodat het maximaal potentieel kan bereiken, vooral de hersenen zijn zeer dankbaar om in een grotere ruimte hun werk te mogen doen.

 

Bron Peirsman Cranio sacraal academie